Průběh výuky

Začít musíte přihlášením na vybraný kurz

Pro přihlášení na výcvikový kurz musíte mít:
• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 
Ke stažení ZDE

• vyplněnou žádost o přijetí k výuce a výcviku
Ke stažení ZDE
– všechny údaje musí být vyplněný správně a kompletní

• doporučujeme si domluvit schůzku v autoškole po návštěvě praktického lékaře

Autoškola pro Vás začne absolvováním teoretické výuky, kde se postupně naučíte:

• předpisy o provozu vozidel

• údržba a ovládání vozidla

• první pomoc

Každé pondělí probíhá od 15:00 úvodní hodina, jejíž náplní je administrativa, seznámení s organizací výuky, závěrečné testy, seznámení s výukovými materiály a jejich prezentace.
Každé první pondělí v měsíci od 16:00 probíhá výuka zdravovědy. Toto potvrzujeme zasláním SMS.

Úterní a čtvrteční výuka od 15:00 je zaměřena na, ovládání a údržbu vozidel, dále zahrnují konzultaci o pravidlech silničního provozu a teorie zásad bezpečné jízdy.

Teoretická část kurzu

Každé pondělí probíhá od 15:00 úvodní hodina, jejíž náplní je administrativa, seznámení s organizací výuky, závěrečné testy, seznámení s výukovými materiály a jejich prezentace.

Každé první pondělí v měsíci od 16:00 probíhá výuka zdravovědy. Toto potvrzujeme zasláním SMS.

Úterní a čtvrteční výuka od 15:00 je zaměřena na ovládání a údržbu vozidel, dále zahrnují konzultaci o pravidlech silničního provozu a teorie zásad bezpečné jízdy.

Praktická část kurzu

K praktické části Vám bude přidělen jeden vůz a instruktor. Změna vozidla či instruktora je možná pouze na Vaší žádost. Ve stejném složení budete také absolvovat závěrečné zkoušky. 

Praktická část se skládá z jízd a ovládání a údržby vozidla. 

Po absolvování všech hodin praktické výuky jste přihlášeni k Závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla. 

Ta se skládá ze závěrečného testu a jízdy.

Nepodceňujte přípravu na závěrečné zkoušky.
Testy si můžete procvičovat jednoduše online.